LEGYÉL TE AZ ELSŐ, AKI ÉRTESÜL AZ ÚJDONSÁGOKRÓL!

 Carla Galli Akadémia 

tel.: +36 70 608 3977 / +36 30 836 2720 

e-mail: info@carlagalli.com / kittigebler@gmail.com

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

A Carla Galli Akadémia Kreatív Műhelye, a CoachArt Festőiskola tiszteletben tartja az érdeklődők és a workshopokon résztvevők személyhez fűződő jogait, ezért elkészítette az alábbi Adatkezelési Tájékoztatót (a továbbiakban: Tájékoztató), mely a Cég hivatalos weboldalain elektronikusan, illetve az papíralapon is elérhető minden képzésen és workshopon..

A CoachArt Festőiskola, mint adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelés során az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: "Adatvédelmi törvény") rendelkezéseinek megfelelően jár el.

Jelen Tájékoztató általános tájékoztatást nyújt a CoachArt Festőiskola által nyújtott szolgáltatások során történő adatkezelésről. A programokon résztvevők igényeinek változatosságából adódóan az adatkezelés módja esetenként eltérhet a jelen Tájékoztatóban foglaltaktól, az ilyen eltérésekre az programokon résztvevők kérésére kerülhet sor, és annak pontos módjáról a CoachArt Festőiskola a programokon résztvevőket előzetesen tájékoztatja. Minden, a jelen Tájékoztatóban esetlegesen nem szereplő adatkezelésről, a CoachArt Festőiskola az adott adatkezelést megelőzően ad tájékoztatást.

Bevezetés

A Szolgáltató tevékenysége során kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét. A rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos jogszabályoknak eleget téve kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályok betartásához szükségesek.

Jelen adatvédelmi nyilatkozat valamennyi szolgáltatásra vonatkozik (beleértve az online elért vagy igénybe vett, vagy bármilyen más platformon vagy eszközön keresztül igénybe vett szolgáltatásokat).

Az adatvédelmi nyilatkozat a mindenkori hatályos jogszabályok alapján kerül kialakításra, különös tekintettel

1 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényre (a továbbiakban: Adatvédelmi törvény);
2 a személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelvére;
3 az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvényre;
4 az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényre;
5 a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcím adatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényre.

I. Adatgyűjtés

Az adatkezelés kizárólag az Ön hozzájárulásával jön létre. Az Ön által önkéntesen megadott személyes adatokat és az Ön felhasználói adatait az Adatvédelmi Törvény (2011. évi CXII. tv.) értelmében kizárólag tájékoztatás céljából használja fel. Az adatokat harmadik félnek nem továbbítjuk!

Az adatok harmadik félnek történő átadására kizárólag az Ön előzetesen megtett, határozott beleegyezése után kerülhet sor.

II. Milyen személyes adatokat kérünk, és ezeket hogyan dolgozzuk fel?

A/ Név nélküli adatok

Internetes oldalaink látogatása során általánosan hozzáférhető oldalainkon, szabadon és név nélkül kereshet az oldalletöltő. Név nélküli internetes látogatását kizárólag internetes megjelenésünk optimalizálására, a rendszer biztonságának növelésére használjuk fel, ezen rögzített adatok nem tartalmaznak személyes adatot. Rögzítésre csak a domain név, az IP-cím és a böngészőjének típusa kerül. Szintén automatikusan rögzítésre kerülnek azok az internet-oldalak, ahonnan Ön eljutott hozzánk, és azok is, amelyeket nálunk látogatott. Ezen információkat 2 hétig tároljuk. Az Ön személyére, felhasználói profiljára ezekből az adatokból nem lehet következtetni. Ön, mint magánfelhasználó, teljesen névtelen marad. Ezen felül böngészését nem követjük nyomon.

B/ Feldolgozásra kerülő személyes adatok a CoachArt workshopokon és CoachArt Festőiskolában:

Jelentkezésnél a következő adatokat adja meg az adatlap kitöltésekor: keresztnév, vezetéknév,  e-mail cím, számlázáshoz szükséges adatok. Ezen információk jelentkezés feldolgozásához és véglegesítéséhez szükségesek. Az adatokat 2 évig, illetve visszavonásig megőrizzük. 

C/ Hírlevelünkre történő feliratkozásakor és a programokra jelentkezéskor a következő adatokat adja meg: név, e-mail cím.

III. Milyen célból kérjük személyes adatait?

Személyes adatait az Ön azonosítása érdekében kérjük, tájékoztatás és a jelentkezés lebonyolításához használjuk fel. A hírlevelünkre való feliratkozáskor adatait hírlevél listánkon rögzítjük.

Szolgáltatások igénybevétele

A szolgáltatások nyújtása körében az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul, célja pedig a szolgáltatás nyújtásának biztosítása illetve a kapcsolattartás. A jelen pontban foglalt személyes adatokat az egyes alpontokban foglalt kivételekkel  a mindenkori adójogi és számviteli előírásoknak megfelelő ideig őrzizzük, és a határidő elteltével töröljük azokat.

A hírlevélre való feliratkozásról a felhasználó az egyes szolgáltatások igénybevétele során is nyilatkozhat.

1.1. Jelentkezés

Az online, személyes jelentkezés esetén az alábbi adatok rendelkezésre bocsátását kérjük:

  • keresztnév, vezetéknév
  • e-mail cím


  1. Hírlevél

Hírlevelet természetes személy címzett esetén kizárólag az érintett hozzájárulásával küld. Az érintett, a hírlevélre történő feliratkozás során, a név és az e-mail cím megadásával járul hozzá ahhoz, hogy részére  az általa megadott e-mail címre elektronikus hírlevelet küldjünk. 

A megadott személyes adatokat külön listán, elkülönítetten tárolja, ezt a listát kizárólag az arra felhatalmazott munkatársai és adatfeldolgozói ismerhetik meg. A listát vagy az adatokat harmadik személynek, arra jogosulatlannak nem továbbítja, és megtesz minden biztonsági intézkedést annak érdekében, hogy azokat jogosulatlan személy meg ne ismerhesse.

A hírlevél küldés célja a címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása  legújabb eseményeinkről és szolgáltatásainkról.

A CoachArt Festőiskola kizárólag addig kezeli az e-célból felvett személyes adatokat, amíg a hírlevél útján az érintettet tájékoztatni kívánja, illetve ameddig az érintett le nem iratkozik a hírlevél listáról.

Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat,a hírlevél alján lévő link segítségével.

  1. Instagramm és Facebook oldal

A CoachArt Festőiskola elérhető a Instagramm és a Facebook közösségi portálon is.

Az adatkezelés célja a www.coachart.hu weboldalon található tartalmak megosztása. A Facebook oldal segítségével az érdeklődő tájékozódhat a Festőiskola legújabb eseményeiről és szolgáltatásairól.

Cégünk Facebook oldalán a "tetszik"/"like"- linkre kattintással az érintett hozzájárul a CoachArt híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenőfalán.

Cégünk Instagramm, Facebook oldalán képeket/filmeket is közzétesz a különböző eseményekről. Amennyiben nem tömegfelvételről van szó, Cégünk csak azok fotóanyagát használja fel, akik hozzájárulásukat adták a képek közzététele előtt.

A résztvevők magas színvonalú  munkáit lefotózzuk, archíváljuk, és a CoachArt honlapján, facebook és intagramm oldalán névvel ellátva közzé tesszük.

A Facebook oldalon található üzenőfalon közzétett hírfolyamra az érdeklődő az oldalon található "like"/ "tetszik" linkre kattintva iratkozhat fel, és az ugyanitt található "dislike"/"nem tetszik" linkre kattintva iratkozhat le, illetve az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyamokat.

IV. Mikor kérjük személyes adatait?

Személyes adatait a jelentkezéskor, ill. a hírlevélre való feliratkozáskor rögzítjük. Mindaddig nem rögzítünk semmilyen adatot, tehát Ön teljesen névtelenül nézheti át szolgáltatásainkat.

V. Ki férhet hozzá a személyes adatokhoz?

Adatai munkatársaink számára akkor válnak hozzáférhetővé, amikor az Ön ügyét dolgozzák fel és intézik. Figyelmüket felhívtuk arra, hogy a személyes adatokat kizárólag az adott feladat jogszerű teljesítéséhez használhatják, és hogy titoktartási kötelezettségük a tevékenység befejezte után is fennáll. Ezen felül munkatársaink behatóan ismerik az adatvédelmi jogokkal kapcsolatos szabályzókat, az adatok védelmére és titoktartásra kötelezettek, ezek megszegése esetén tisztában vannak a büntetőjogi következményekkel.

A személyes adatok harmadik félnek történő átadására csak törvényileg szigorúan szabályozott esetekben kerülhet sor.

VI. Milyen jogai vannak a felhasználónak személyes adatai tekintetében?

Felhívjuk a figyelmét az Adatvédelmi Törvényben lefektetett jogaira, különös tekintettel:

a. Tájékozódási jog

Az Adatvédelmi Törvény értelmében jogában áll az általunk rögzített adatairól felvilágosítást kérni.

1 Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését a Szolgáltató jelen nyilatkozatban megadott elérhetőségén.

2 Az érintett kérelmére a Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A Szolgáltató köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában, ingyenesen megadni a tájékoztatást.

3 Az érintett kérelmére a Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A Szolgáltató köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában, ingyenesen megadni a tájékoztatást.

b. Ellenvetési jog

Az Adatvédelmi Törvény értelmében joga van a nem megengedett adatok törlésére/korlátozására, a helytelen adatok helyesbítésére. Ezen kérés azonban nem érinti a számlázási és a könyvelési adatokat.

c. Helyesbítés, törlés, korlátozás

Az Adatvédelmi Törvény értelmében jogában áll adatainak reklám, piac- vagy közvéleménykutatás céljából történő használatát korlátozni.

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését a Szolgáltató jelen nyilatkozatban megadott elérhetőségén.

A valóságnak meg nem felelő személyes adatot a Szolgáltató az érintett kérelmére helyesbíti.

A személyes adatot a Szolgáltató törli, amennyiben

1 annak kezelése jogellenes,

2 az érintett kéri,

3 az adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,

4 az adatkezelés célja megszűnt,

5 az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,

6 azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

d. Jogorvoslati jogosultság

Amennyiben adatai kezelésével nem ért egyet, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. sz.) bejelentést tehet.

Külön felhívjuk figyelmét az Adatvédelmi törvény 6. § (5) bekezdésére, miszerint:
"Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti."

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

VII. Hogyan biztosítjuk az Adatvédelmi Törvény és más idevonatkozó jogi szabályzók betartását?

Biztosítjuk Önt, hogy az Adatvédelmi Törvény előírásai szerint megteszünk minden szükséges technikai és szervezeti lépést, hogy személyes adatait védjük.

A Szolgáltató az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, a következő elérhetőségeken lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal: www.naih.hu

Elnök: Dr. Péterfalvi Attila

VIII. Kapcsolat

A személyes adatok feldolgozásáért Carla Galli. A Carla Galli Akadémia székhelye a következő: 1026, Budapest Lepke u.24.

Az adatkezelő adatai, elérhetőségei

Név: Gömöri Galina

Cím: 1026, Budapest Lepke u.24.

Levelezési cím: 1026, Budapest Lepke u.24.

Telefon: +36 70 608 3977


E-mail: info@carlagalli.com

Weboldal: www.coachart.hu

ÉLMÉNYFESTÉS - FESTŐISKOLA - LIFECOACHING - MANADALA THERAPY - ZENDALA